لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19139

تاریخ به روایت مورخ (۲۱) – نور اوّلین سرزمینی که به نور الهی روشن شد

203

تأثیر کلمات و رفتار و گفتار حضرت بهاء الله در سرزمین نور به قدری شدید بود که گوئی حتی سنگ و درخت و هرچه که در آنجا بود هم در اثر آن، قدرت و زندگانی تازه پیدا کردند.
بعد از این که حضرت بهاء الله از نور به طهران برگشتند …