لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19138

برنامه کامل ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

215

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی