لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19134

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۶

179

کتاب‌های کلاس‌های نوجوانان و اقدامات عملی در کلاس‌های نوجوانان.