لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19125

صدای دیگر – ق۷ نیاز به دیده یا شنیده شدن

260

در این برنامه به عمیق‌ترین نیاز انسانی‌ که نیاز به دیده یا شنیده شدن است می‌پردازیم و از طریق یک تمرین انفرادی متوجه می‌شویم که کجا آن را بیابیم.

تماشای برنامه از یوتیوب: