لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19123

یک دقیقه سلامتى – آب خوردن

162

شاید بعضى از شما جواب سردردهاى مداوم و یبوستتون را در این ویدیو بشنوید.

تماشای برنامه در یوتیوب: