لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19104

اندر احوالات ما جوونا (۱۵) – داشتن یک الگو در زندگی جوونا

148

الگو برای زندگی: داشتن یه الگو به شکل گیری موفقیت و شخصیت ما خیلی کمک می کنه، شما چجوری الگوی خودتون رو انتخاب کردین؟