لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19103

با تارا (۱۵) – نهی از دل شکستن

216

گاهی‌ بد نیست به جای دلشکستن دلی‌ رو به دست بیاریم