پرتره (۱۴) – دکتر محمود حسابی

65

محمود حسابی فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19102