لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19069

ما دوتا (۱۰) – حقّ حاکمیّت ملّی

168

آرش : همون «چاردیواری اختیاری» منتهی در سطح بالاتر. اما اصلا” کی گفته چاردیواری اختیاری؟ این جمله دقیقا” منو یاد کارائی می ندازه که مردم آزاری هستن و نباید به این بهونه انجام بشن.