لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18994

صفحه نمایش (۹) – رضا کمال ( شهرزاد ) ق۱

290

این هفته اولین بخش از سرگذشت رضا کمال معروف به شهرزاد رو می شنوید.
نمایش : «حرم خلیفه هارون الرّشید» یا «عزیز و عزیزه». ق۱