لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18970

صدای دیگر – ق۶ انتظار و توقع

178

در این برنامه به اثرات منفی‌ انتظار و توقع در روابط انسانی‌ نگاه می‌کنیم. از طریقه یک تمرین انفرادی شما امکان نگاهی‌ دیگر به اطرافیان خود را پیدا می‌کنید.

لینک برنامه در یوتیوب