لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18951

اندر احوالات ما جوونا (۱۴) – اعتیاد به خرید کردن

228

اعتیاد به خرید کردن: اعتیاد به خرید کردن یک اختلال روانی به حساب میاد و باید اونو جدی بگیریم