با تارا (۱۴) – توکّل

40

گاهی اوقات باید توکل پیشه کرد

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18950