لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18950

با تارا (۱۴) – توکّل

245

گاهی اوقات باید توکل پیشه کرد