لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18890

صدای دیگر – ق۵ دوستی‌

211

در گام بعدی این برنامه نگاهی‌ خواهیم داشت به مفهوم بخشش و تاثیر آن در روابط دوستانه و تلاش خواهیم کرد در خلال تمرینی ساده به مفهومی والاتر از دوستی‌ در روابط دوستانه خود دست یابیم.