لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18847

اندر احوالات ما جوونا (۱۳) – داشتن ماشین و رانندگی

264

توانایی رانندگی کردن به ما جوونا حس استقلال میده، فقط باید مواظب باشیم به کسی آسیب نرسونیم.