لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18838

ما دوتا (۸) – کدامین هنر؟

263

تهمینه : اما مشکل من فقط با موسیقی رپ نیست. آهنگ هائی هست که رپ در مقابل اونا خیلی معقول و هنری به نظر می یاد.
آرش : مثلا”؟ …