لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18836

نقطه سر خط – نظارت و کنترل در فضای مجازی ق۲

249

«شرم کن!» عنوان یادداشتی است که با رویکردی فلسفی به تحلیل رفتار ما در فضای مجازی می‌پردازد. این هفته قسمت دوم و پایانی این یادداشت را می­شنوید.