لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18829

آفتاب (۹) – سخنرانی در ضیافت

233

آنقدر سرم درد می­کرد که حتی قادر به تکان دادن چشم­هام نبودم. به دیوار خیره شده بودم و اشک می­ریختم.