لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18815

این روزها به یاد تو – به یاد کیوان رحیمیان

162

استاد دانشگاه، زندانی عقیدتی و از پیروان آیین بهائی