لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18814

برنامه کامل ۸ خرداد ۱۳۹۶

224

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی