لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18807

کافه گپ ویژه – به مناسبت صعود حضرت بهاءالله

270

وضعیت پیروان حضرت بهاءالله پس از صعود آن حضرت به عالم بالا در این قسمت از کافه گپ. با پارسا فنائیان و استاد وحید خرسندی همراه شوید.