لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18793

راه تازه (۲۳) – درسهای مشروطه

188

در این آخرین قسمت از راه تازه، استاد وحید خرسندی در گفتگو با هومن عبدی، در رابطه با درس‌های مشروطه و اثرگذاری آن برای آیندگان صحبت خواهند کرد.