لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18771

نه سال پشت میله ها

283

گزارشی از گردهمایی که به مناسبت نهمین سالگرد زندانی شدن هفت مدیر جامعه بهاییان ایران موسوم به یاران ایران در واشنگتن دی سی انجام شد.