لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18765

مثل نسیم – مارگریت بلمی

69

مراکش برام یادآور عطها و بوهاست…. از رواندا گلهاش رو یادم میاد….وقتی فرزند یه دیپلمات باشی یه امتیاز نسبت به بقیه داری… ادی امین رو از نزدیک دیدم و تو زئیر به عنوان نماینده امریکا، باید کشورم رو معرفی میکردم… احساس میکردم زندگیم تموم شده… گفتم این مرد کیه جریانش چیه؟… نسیم عنایت پروردگار برهمگان میوزد و این هفته تجربه مارگریت بلمی.