لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18756

با تارا (۱۲) – غیبت

154

گفتن بدی های کسی که بین ما حضور نداره چقدرمیتونه رو آینده روابطمون تاثیر منفی بگذاره, مگه نه ؟