لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18755

پرتره (۱۱) – شکوه رضائی

208

شکوه رضائی گوینده و مجری رادیو و تلویزیون ایرانی