لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18748

ما دوتا (۷) – وصیّت نامه

203

تهمینه : اصلا” از قدیم گفتن از ندار بگیر بده به دارا. لابد چون اونی که داراتره، حرص و طمع بیشتری هم داره.
آرش : شاعر، فکر کنم سعدی یه که می گه « آنان که غنی ترند، محتاج ترند»…