آموزه‌های نو – ف ۳ ق۹

مرور مقاله ­های «جهان­گرا هستید یا ملّی ­گرا؟» و «پرستش در محراب ملّی­ گرایی»، نوشتۀ دیوید لنگنس.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18747