آفتاب (۸) – دسته گل

48

فردای اون روز هم با صدای بلند مناجات هم اطاقیم از خواب پریدم و …

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18740