صدای دیگر – ق۳ محرک‌های نامطلوبی

102

در گام بعدی مروری خواهیم داشت بر محرک‌هایی که عکس‌العمل‌های نامطلوبی را برای شما بوجود می‌آو‌رند. در این برنامه تلاش خواهیم کرد که بر این محرک‌ها فائق آییم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18732