لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18732

صدای دیگر – ق۳ محرک‌های نامطلوبی

250

در گام بعدی مروری خواهیم داشت بر محرک‌هایی که عکس‌العمل‌های نامطلوبی را برای شما بوجود می‌آو‌رند. در این برنامه تلاش خواهیم کرد که بر این محرک‌ها فائق آییم.