یکصد و نود – مشارکت‌های مردمی

53

چگونه می توان بدون دخالت در نزاع های سیاسی نقش موثری در فعالیت اجتماعی داشت؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18731