لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18702

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۳

104

حلقه‌های مطالعه یا کلاس‌های روحی؛ کتب ۱ تا ۴.