لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18667

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۱۱

213

لیلا از پدری آمریکایی و مادری ایرانی در آفریقای جنوبی نیکو را ملاقات می کند و عشقشان از مرزها فراتر می رود ومنجر به یک ازدواج زیبا می شود.