لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18650

راه تازه (۲۲) – میراث مشروطه

159

میراث مشروطه چه بود؟ جناب استاد وحید خرسندی هم به این پرسش هومن عبدی پاسخ خواهند داد و هم به پرسش‌های دیگر. این قسمت از راه تازه را هم بشنوید.