لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18644

اندر احوالات ما جوونا (۱۱) – پدیده سلفی گرفتن

144

چرا ما جوونا اینقدر دوست داریم از خودمون سلفی بگیریم؟