لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18636

ما دوتا (۶) – محیط زیست

200

تهمینه : آرش، این مشکل محیط زیست چرا حل نمی شه؟
آرش : کدوم مشکل محیط زیست؟ منظورم اینه که کدوم یکیش رو می گی، آلودگی آب رو می گی، آلودگی هوا رو می گی، آلودگی …