لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18629

آفتاب (۷) – روز اوّل

163

روز اول فقط به گردش و آشنایی با افراد جدید گذشت٬ شب بود و همه افرادی که آنجا کار میکردیم دور هم در سالن غذاخوری نشسته بودیم.