لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18543

تاریخ به روایت مورخ (۱۶) – ماموریت ملاّحسین بشرویه‌ای و ملاّعلی بسطامی

168

نبیل: حضرت باب به ملاحسین فرمودند که من با جناب قدوس به حج بیت می روم و ترا برای روبه رو شدن با دشمن خونخوارمی گذارم. مطمئن باش که به موهبت کبری فائز خواهی شد.
ماندانا: یعنی چی این که گفتین…؟