لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18542

این روزها – فلسفه‌هایی که چون مد امروز و دیروز دارند!

185

مقاله‌ای از سایت فرهنگی اجتماعی آسو