لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18526

کافه گپ – جامعه سازی – جامعه بهائی ق۲(باز پخش)

240

جلسات دعای بهائیان، راهی برای جامعه سازی. با پارسا فنائیان و نسیم مهرآئین.