لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18490

اندر احوالات ما جوونا (۱۰) – کنکور

144

به نظر شما آیا کنکور باید از نظام آموزشی ایران حذف بشه؟