لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18489

با تارا (۱۰) – زبان

192

زبان همونجوری که میتونه دلها رو به هم نزدیک کنه قادره بینمون فاصله بندازه، مگه نه؟