لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18488

پرتره (۹) – دیزی گیلیسپی

79

دیزی گیلیسپی نوازنده ترومپت و از پایه‌گذاران سبک پرشتابی از موسیقی جاز به نام سبک بی‌باپ