یکصد و نود – پایانی بر خشونت

70

آیا بشر قادر است برای پایان جنگ‌ها و خشونت‌های موجود راه حلی‌ بیابد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18486