لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18480

فصل مشترک – ف۲ حق مهاجرت

188

از اردوان روزبه پرسیدیم که آیا حق مهاجرت یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ است یا صرفا یک امتیاز محسوب میشود؟

تماشای برنامه در یوتیوب: