نقطه سر خط – یادداشت روان شناختی

48

ما در مواجهه با غم، عشق، ترس، یا دیگر احساسات درونی، چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ چه واکنشی باید نشان بدهیم؟ در نقطه‌سرخط این هفته، سعی داریم با راه‌های درست روبرو شدن با احساسات‌مان آشنا شویم.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18472