لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18472

نقطه سر خط – یادداشت روان شناختی

117

ما در مواجهه با غم، عشق، ترس، یا دیگر احساسات درونی، چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ چه واکنشی باید نشان بدهیم؟ در نقطه‌سرخط این هفته، سعی داریم با راه‌های درست روبرو شدن با احساسات‌مان آشنا شویم.