لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18466

آفتاب (۶) – روز آخر

113

صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و باز هم مثل روزهای قبل خوشحال بودم٬ روز ‌آخر بود و ساعتها خیلی کند جلو میرفت٬ احساس میکردم نسبت به سنم کار سنگینی دارم انجام میدم…