لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18371

درگه دوست۲ – فاضل قائنی ق۱

69

بخش اوّل سرگذشت جناب آقا محمّد، فاضل قائنی ملقّب به نبیل اکبر که یکی از فضلا و دانشمندان کم ­نظیر تاریخ بهائی است، به همراه ابیاتی از مثنوی شب و روز او.