لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18361

برنامه کامل ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

211

این روزها به یاد تو – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی