لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=18320

عشق فرای مرزها – ف۲ق۹

147

برایان آمریکایی پیش از این که با مژگان ازدواج کند، باور نمی کرد که روزی چنان عاشق یک زن ایرانی باشد که زندگی بدون او برایش مفهومی نداشته باشد.

لینک برنامه در یوتیوب: